SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Jiří
dccontributoreditorFiedler, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:35Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:35Z
dcdateissued1906
dcidentifier000303562
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/6844
dcformatextent458 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jednoty právnické
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczevojenská správa
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengpublic law
dcsubjectengmilitary administration
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengstate administration
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeRakouské právo veřejné. Díl druhý, Právo správní. Rakouské právo správní. Čásť druhá, Nástin zvláštní části práva správního
dctypespravni-pravo
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess458 s.
dcformatsourceSCAN