page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKadlec, Karel
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:33Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:33Z
dcdateissued1911
dcidentifier000310614
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7346
dcformatextent191 s.
dclanguagecze
dcpublisherK. Kadlec
dcsubjectczestát a právo - dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeSlované
dcsubjectczestátní režim
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengSlavs
dcsubjectengstate regime
dctitleczeStátní zřízení a státoprávní postavení slovanských národův
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess191 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN