page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrandl, Vincenc
dcdateaccessioned2016-08-11T12:01:43Z
dcdateavailable2016-08-11T12:01:43Z
dcdateissued1887
dcidentifier000322758
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7464
dcformatextent97 s.
dclanguagecze
dcpublisherMatice moravská
dcsubjectczeliteratura - dějiny
dcsubjectczeliteratura
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectengliterature
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengSlovakia
dctitleczeŽivot Pavla Josefa Šafaříka
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccess97 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN