page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherČervinková-Riegrová, Marie
dcdateaccessioned2020-09-19T15:28:27Z
dcdateavailable2020-09-19T15:28:27Z
dcdateissued1885
dcidentifier000987456
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7466
dcformatextent38 s., obr.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczePalacký, František, 1798-1876
dcsubjectczepolitici
dcsubjectengpoliticians
dctitleczeVlastní životopis Františka Palackého
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN