page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavlíček Borovský, Karel
dccontributoreditorTobolka, Zdeněk Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T11:59:30Z
dcdateavailable2016-08-11T11:59:30Z
dcdateissued1902
dcidentifier000050266
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7582
dcformatextentxviii s., s. 406-1047
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech
dcsubjectczeHavlíček Borovský, Karel, 1821-1856
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczežurnalistika
dcsubjectczečeská literatura
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengjournalism
dcsubjectengCzech literature
dctitleczeKarla Havlíčka Borovského Politické spisy. Díl II., Národní noviny : (1848-1850). Část 2.
dctitlealternativeczePolitické spisy. II. 2
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessxviii s., s. 406-1047
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN