page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGrant, Hamil
dcdateaccessioned2016-08-11T11:59:47Z
dcdateavailable2016-08-11T11:59:47Z
dcdateissued1917
dcidentifier000314453
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7634
dcformatextent311 s.
dclanguageeng
dcpublisherGrant Richards LTD.
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectczeWorld War (1914-1918)
dcsubjectczeAmerika
dcsubjectczeSpojené státy americké
dcsubjectczeKanada
dcsubjectengAmerica
dcsubjectengUnited States
dcsubjectengCanada
dctitleengTwo Sides of the Atlantic : Notes of an anglo-american Newspaperman
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialLondon
dcrightsopenaccess311 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN