page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPrášek, Justin Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T11:59:09Z
dcdateavailable2016-08-11T11:59:09Z
dcdateissued[1912]
dcidentifier000280257
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7678
dcformatextent140 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství J. Otto
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeantika
dcsubjectenghistory
dcsubjectengantiquity
dcsubjectczeBabylónie
dcsubjectczeFoiníkie
dcsubjectengBabylonia
dctitleczeFoiníčané : obraz národního života z antické minulosti
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeObsahuje přívazky: Doba válek řecko-perských -- M. Jan Hus -- Assyrie a dávný Orient
dcrightsopenaccess140 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN