page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPalacký, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:03:09Z
dcdateavailable2016-08-11T12:03:09Z
dcdateissued1912
dcidentifier000297702
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7742
dcformatextent75 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Josefa Pelcla
dcsubjectczevšeobecnosti a zajímavosti
dcsubjectczepolitika
dcsubjectengfacts and features
dcsubjectengpolitics
dctitleczePoslední mé slovo : doslov k Radhostu
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSpolu politická závěť Palackého.
dcrightsopenaccess75 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN