Abstract(s)

Kniha obsahuje následující kapitoly: I. Velká francouzská revoluce; II. Doba Napoleona I.; III. Období restaurace a boj o ústavnost; IV. Postup francouzského liberalismu a znovuupevnění staré moci; V. Vítězství národnostního principu; VI. Doba Bismarckova; VII. Světová politika.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeigel, Karl Theodor von
dcdateaccessioned2016-08-11T11:59:32Z
dcdateavailable2016-08-11T11:59:32Z
dcdateissued1906
dcidentifier000297388
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/8252
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje následující kapitoly: I. Velká francouzská revoluce; II. Doba Napoleona I.; III. Období restaurace a boj o ústavnost; IV. Postup francouzského liberalismu a znovuupevnění staré moci; V. Vítězství národnostního principu; VI. Doba Bismarckova; VII. Světová politika.
dcformatextent112 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag von B.G. Teubner
dcsubjectczepolitické dějiny - 19. století
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectcze19. století
dcsubjectczeEvropa
dcsubjectengEurope
dctitlegerPolitische Hauptströmungen in Europa im 19. Jahrhundert
dctitlealternativeczeHlavní proudy politiky v Evropě v 19. století
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialLeipzig
dcdescriptionnoteczeTištěno švabachem.
dcrightsopenaccess112 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR