DSpace banner

Browsing by Issue Date

Now showing items 1-20 of 41

page.general.thumbnail
Die Geschichte der Familie
Lippert, Julius
Kniha pojednává o dějinách rodiny, období práva matky, období otcovského práva a starší a mladší formy rodiny.
page.general.thumbnail
Vlastnictví a vlastnické právo : kritický pokus
Sedláček, Jaromír
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Porady o revisi občanského zákonníka
This item has no authors
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Právo občanské. V., Právo dědické
Krčmář, Jan
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Dvě studie k osnově československého občanského zákoníku.
This item has no authors
This item has no abstract