DSpace banner

Search

Current filters in use: Gindely, Antonín

Now showing items 1-7 of 7


page.general.thumbnail
Dějiny českého povstání : léta 1618. Díl III.
Gindely, Antonín
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Dějiny českého povstání : léta 1618. Díl II.
Gindely, Antonín
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Dějiny českého povstání : léta 1618. Díl I.
Gindely, Antonín
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Dritter Band
Gindely, Antonín
Kniha se věnuje francouzskému pokusu o zprostředkování a smlouvě Ulmské, Jakubu Anglickému, válce v zimě roku 11619 a na jaře roku 1620, válce až od příchodu Mannsfeldových jednotek do Rakouska, říšskému směnu v Neusohlu, vývoji povstání v arcivévodstí rakouském až k sesazení Ferdinanda, příchodu Maximiliána do Rakouska, francouzskému a anglickému poselstvu ve Vídni, válce v Čechách a červenci až říjnu roku 1620, bitvě na Bílé hoře i podmanění Moravy, Slezska a Lužic.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Erster Band
Gindely, Antonín
Kniha se zabývá jednáním o stanovení následovnictví po smrti císaře Matyáše. Věnuje se také otázkám náboženské a politické roztržky mezi Matyášem a jeho poddanými, obzvláště v Čechách, před vypuknutím třicetileté války, ustavení Ferdinanda na českém trůně, jednání o ustanovení Ferdinanda také na trůn německý a uherský. Kniha obsahuje též informace o defenestraci ze dne 23. května 1618, vývoji povstání, propuknutí války a snahám o vyrovnání, které skončily smrtí císaře.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Zweiter Band
Gindely, Antonín
Kniha se věnuje osobě Ferdinanda II., rozšíření povstání do všech zemí Koruny české a do Arcivévodství rakouského. Zabývá se též válkou v Čechách v létě roku 1619, volbě císaře ve Frankfurtu, volbě českého krále, osobě Bethlena Gabora, unijnímu dni v Norimberku a jednání stavů v Brně a Vratislavi. Dále jednání v Bratislavě a následkům tohoto jednání, vývoji císařských spojenectví i saskému kurfiřství a konventu Mühlhausenskému.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Über des Johann Amos Comenius : Leben und Wirksamkeit
Gindely, Antonín
Práce historika Antonína Gindelyho pojednává na sto stranách textu o základních etapách v životě Jana Amose Komenského. V příloze nalezneme přepis vybrané Komenského korespondence.
Last updated: 2016-08-11