DSpace banner

Search

Current filters in use: Palacký, František

Now showing items 1-10 of 11


page.general.thumbnail
Die Geschichte des Hussitenthums und prof. Constantin Höfler : kritische Studien
Palacký, František
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Poslední mé slovo : doslov k Radhostu
Palacký, František
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen : Größtentheils nach Urkunden und Handschriften. Erster Band, Die Urgeschichte und die Zeit der Herzoge in Böhmen bis zum Jahre 1197
Palacký, František
Publikace se skládá ze tří následujících knih: Kniha první obsahuje úvod a informace o českých zemích před příchodem kmene Čechů. Kniha druhá se věnuje Čechům v pradávné době, mýty o Češích, Češi a první Karlovci, vzestupu Moravy, pádu Moravy, ale také životě českého národa v době pohanské. Kniha třetí pojednává o Čechách křesťanských až do doby svatého Václava, Čechách za Boleslava I., Boleslava II., pádu Čech za synů Boleslava II., obnově Čech Břetislavem I., Čechám za Vratislava II., sporům o trůn mezi syny a synovci Vratislava II., Soběslavem I., Vladislavem II., ale i dalšímu sporu Přemyslovců.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen. Dritten Bandes, zweite Abtheilung, Der Hussitienkrieg, von 1419-1431
Palacký, František
Kniha se věnuje vnitropolitické situaci v Čechách za vlády Václava IV., předehře husitských válek, první křížové výpravě proti husitům, Praze a druhé křížové výpravě, Žižkovi a třetí křížové výpravě, Korybutu a marnému jednání, Prokopu Velikému a jeho přechodu do útoku a čtvrté křížové výpravě a rozhodnutí s pátou a poslední křížovou výpravou proti husitům.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen : größtentheils nach Urkunden und Handschriften. Fünfter Band, Das Zeitalter der Jagelloniden. Erste Abtheilung, K. Wladislaw II von 1471 bis 1500
Palacký, František
Kniha se věnuje volbě a korunovaci Vladislava II., nerozhodnutým bojům a jednání mezi králi, štěpení Koruny české, hlubokému pádu Čech, znevolnění venkovského lidu, smrti krále Matyáše. Nalezneme tu také informace o Vladislavu jako králi uherskému nebo vrcholnému právnímu postavení šlechty.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen. Zweiten Bandes, erste Abtheilung, Böhmen als erbliches Königreich unter den Přemysliden vom Jahre 1197 bis 1306
Palacký, František
Kniha se zpočátku zabývá vnitřní situaci v Čechách na konci 12. století, poté se věnuje Čechám za doby Přemysla Otakara I., Václava I., Přemysla Otakara II., prvnímu českému interregnu, době vlády Václava II. i Václava III.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen : Größtentheils nach Urkunden und Handschriften. Zweiten Bandes zweite Abtheilung, Böhmen unter dem Hause Luxemburg, bis zum Tode Kaiser Karls IV. Jahre 1306 bis 1378
Palacký, František
Kniha se zpočátku věnuje vnitřní situaci kolem roku 1306, hnutí v Čechách až do nástupu Jana Lucemburského na trůn, jeho samostatné vládě, králi Johanu za spoluvlády s jeho synem Karlem. Najdeme tu i informace o králi Karlu I. (IV.) do doby jeho korunovace císařem i období po jeho korunovaci císařem.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen : größtentheils nach Urkunden und Handschriften. Dritten Bandes dritte Abtheilung, Böhmen und das Baseler Concil. Sigmund und Albrecht. J. 1431-1439
Palacký, František
Kniha se věnuje předběžným jednáním, Čechám v Basileji, první pražské kompaktátě, pádu Tábora, samotné kompaktátě a osobnostem Zikmunda a Albrechta v letech 1431-1439.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen. Vierter Bande, zweite Abtheilung, Das Zeitalter Georgs von Poděbrad
Palacký, František
Kniha se věnuje době Jiřího z Poděbrad v letech 1457-1471. Nalezneme tu volbu a počátky jeho vlády, všeobecná uznání, chybějící úspěchy, vrchol moci a míru, vrchol moci s počátečním pochybením, zhacené pikle, počínající útok: boj s rebelií, vrchol útoku: válka proti Matyáši Uherskému nebo Matyáši Českému, ale i vyčerpání bojem a jeho konec.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Geschichte von Böhmen. Fünfter Band, zweite Abtheilung, Das Zeitalter der Jagelloniden. K. Georgs Regierung 1457-1471
Palacký, František
Kniha se věnuje době Jiřího z Poděbrad v letech 1457-1471. Nalezneme tu volbu a počátky jeho vlády, všeobecná uznání, chybějící úspěchy, vrchol moci a míru, vrchol moci s počátečním pochybením, zhacené pikle, počínající útok: boj s rebelií, vrchol útoku: válka proti Matyáši Uherskému nebo Matyáši Českému, ale i vyčerpání bojem a jeho konec.
Last updated: 2016-08-11