DSpace banner

Browsing by Author

Now showing items 1-3 of 3

page.general.thumbnail
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten
Ranke, Leopold von
Kniha obsahuje tyto části: 1. Úvod; 2. Počátky oživení katolicismu; 3. Papežové v polovině 16. století; 4. Stát a dvůr: doba Řehoře XIII. a Sixta V.; 5. Protireformace - první období; 6. Vnitřní rozpory; 7. Protireformace - druhé období; 8. Papežové v polovině 17. století; 9. Pozdější období.
page.general.thumbnail
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Erster Band
Ranke, Leopold von
Kniha pojednává o obnově katolicismu, papežích v polovině 16. století. Dále pak o protireformaci, státu a dvoru.
page.general.thumbnail
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Zweiter Band
Ranke, Leopold von
Kapitoly v knize: Vnitřní rozpory v dogmatu a moci; Protireformace; Papežové v polovině 17. století; Pozdější období; Cardinal Consalbi a jeho správa státu za pontifikátu papeže Pia VII.