Abstract(s)

Publikace vztahující se k německému právu se skládá z následujících kapitol: 1. pojem a obsah normy; 2. formální vztah norem k trestním zákonům; 3. původní souvislost mezi bezprávím a trestem.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBinding, Karl
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:34Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:34Z
dcdateissued1872
dcidentifier000574450
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/446
dcdescriptionabstractczePublikace vztahující se k německému právu se skládá z následujících kapitol: 1. pojem a obsah normy; 2. formální vztah norem k trestním zákonům; 3. původní souvislost mezi bezprávím a trestem.
dcformatextentxiv, 233 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Wilhelm Engelmann
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczeprotiprávní úkony
dctitlegerDie Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Erster Band, Normen und Strafgesetze
dctitlealternativegerNormen und Strafgesetze
dctitlealternativeczeNormy a jejich překračování : studie o právním jednání a druzích deliktu. Svazek první, Normy a trestní zákony
dctitlealternativeczeNormy a trestní zákony
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialLeipzig
dcdescriptionnoteczeObsahuje přívazek: Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Zweiter Band, Schuld und Vorsatz / von Karl Binding. 3129S13522
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN