Abstract(s)

Zvláštní otisk článku Augusta Miřičky z časopisu „Juristische Blätter“ se zabývá úsilím o reformu právnického studia v Rakousku, která měla být provedena v předvečer první světové války.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherMiřička, August
dcdateaccessioned2020-09-19T16:03:39Z
dcdateavailable2020-09-19T16:03:39Z
dcdateissued1914
dcidentifier000598903
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/421
dcdescriptionabstractczeZvláštní otisk článku Augusta Miřičky z časopisu „Juristische Blätter“ se zabývá úsilím o reformu právnického studia v Rakousku, která měla být provedena v předvečer první světové války.
dcformatextent52 s.
dclanguageger
dcpublisherK.u.k. Hof-Buchdruckerei und Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectengadministrative procedure
dctitlegerDie Reform des Rechtsstudiums nach den Anträgen der Verwaltungsreformkommission
dctitlealternativeczeReforma právnického studia podle návrhů komise pro správní reformu
dctypespravni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR