Abstract(s)

Kniha se zabývá analýzou pojmu práva a jeho vztahem k morálce. Kniha je rozdělena na dvě části: zásady soukromého práva a zásady státního práva.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNedomanský, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:09:28Z
dcdateavailable2016-08-11T12:09:28Z
dcdateissued1864
dcidentifier000666112
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/341
dcdescriptionabstractczeKniha se zabývá analýzou pojmu práva a jeho vztahem k morálce. Kniha je rozdělena na dvě části: zásady soukromého práva a zásady státního práva.
dcformatextent151 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag des Verfassers
dcsubjectczeprávní filozofie
dcsubjectczemorálka
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectengphilosophy of law
dcsubjectengmorality
dcsubjectengprivate law
dctitlegerKurz gefaßte Grundsätze der Rechtsphilosophie
dctitlealternativeczeStručné zásady právní filosofie
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialBrünn
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR