Abstract(s)

Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. úvod a literatura; 2. současný stav vodního zákonodárství; 3. právní poměry veřejných vod; 4. právní poměry soukromých vod; 5. vedení a ochrana veřejných a soukromých vod; 6. vodoprávní omezení vlastnického práva; 7. vodoprávní případy vyvlastnění; 8. vodoprávní závazky k náhradě; 9. úřady a řízení ve vodoprávních věcech; 10. příslušnost ve vodoprávních věcech.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanda, Antonín
dcdateaccessioned2016-08-11T12:09:33Z
dcdateavailable2016-08-11T12:09:33Z
dcdateissued1891
dcidentifier000598451
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/356
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje následující kapitoly: 1. úvod a literatura; 2. současný stav vodního zákonodárství; 3. právní poměry veřejných vod; 4. právní poměry soukromých vod; 5. vedení a ochrana veřejných a soukromých vod; 6. vodoprávní omezení vlastnického práva; 7. vodoprávní případy vyvlastnění; 8. vodoprávní závazky k náhradě; 9. úřady a řízení ve vodoprávních věcech; 10. příslušnost ve vodoprávních věcech.
dcformatextent210 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Fr. Řivnáč
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengwater law
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitlegerDas österreichische Wasserrecht mit Bezug auf die ungarische und ausländische Wassergesetzgebungen
dctitlealternativeczeRakouské vodní právo se zohledněním uherského a zahraničního vodního zákonodárství
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPrag
dcdescriptionedition3. umgearb. und verm. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN