Abstract(s)

Práce pocházející z pera statistického oddělení rakouského ministerstva obchodu obsahuje statistické údaje o výlukách v práci, ke kterým došlo v roce 1895.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorRakousko (1867-1918). Handels-Ministerium. Statistische Departement
dcdateaccessioned2020-09-19T15:40:52Z
dcdateavailable2020-09-19T15:40:52Z
dcdateissued1897
dcidentifier556012
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/47
dcdescriptionabstractczePráce pocházející z pera statistického oddělení rakouského ministerstva obchodu obsahuje statistické údaje o výlukách v práci, ke kterým došlo v roce 1895.
dcformatextent300 s.
dclanguageger
dcpublisherAlfred Hölder, k.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler
dcsubjectczepracovní spory
dcsubjectczepracovněprávní vztahy
dcsubjectczestávky
dcsubjectenglabor disputes
dcsubjectenglabor-law relations
dcsubjectengstrikes and lockouts
dctitlegerDie Arbeitseinstellungen und Aussperrungen im gewerbebetriebe in Österreich
dctitlealternativeczeZastavení práce a výluky v práci v živnostenských podnicích v Rakousku v roce 1895
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN