DSpace banner

Kallab, Jaroslav (1879-1942)

Description:
Významný český (československý) právník, od roku 1908 docent v oboru trestní právo a trestní řízení, od roku 1919 profesor dějin právní filozofie a práva a řízení trestního Právnické fakulty Masarykovy univerzity, děkan Právnické fakulty MU v letech 1920–1921, 1929–1930, 1937–1938, rektorem Masarykovy univerzity v letech 1927–1928.

Collections