page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:58:00Z
dcdateavailable2016-02-12T12:58:00Z
dcdateissued1920
dcidentifier000594781
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3911
dcformatextent32 s.
dclanguagecze
dcpublisherVydáno péčí Ministertva školství a Národní osvěty ve Stát. škol. knihoskladě _
dcsubjectczerepublika
dcsubjectczestátověda
dctitleczeFormy republiky
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess32 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN