page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:58:00Z
dcdateavailable2016-02-12T12:58:00Z
dcdateissued1926
dcidentifier000584932
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3915
dcformatextent111 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávník
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeveřejné právo -- 1848-1926
dctitleczeDějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBrno
dcdescriptionedition
dcrightsopenaccess111 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN