page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:57:57Z
dcdateavailable2016-02-12T12:57:57Z
dcdateissued1906
dcidentifier000527800
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3904
dcformatextent154 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík a Kohout
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeveřejné právo
dctitleczeK dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů (1790-1848). Kniha I. Díl I, Část státoprávní až do zrušení říše římské (1790-1806)
dctitlealternativeczeČást státoprávní až do zrušení říše římské (1790-1806)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess154 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN