page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:57:55Z
dcdateavailable2016-02-12T12:57:55Z
dcdateissued1919
dcidentifier000594792
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3897
dcformatextent32 s.
dclanguagecze
dcpublisherVydáno péčí Ministertva školství a Národní osvěty ve Stát. škol. knihoskladě
dcsubjectczestátní převraty
dcsubjectczepolitické dějiny -- Československo
dcsubjectczestát
dctitleczeRepublika
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess32 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN