SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:06Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:06Z
dcdateissued[1915]
dcidentifier000302984
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4016
dcformatextent21 s.
dclanguagecze
dcpublisherAlois Wiesner
dcsubjectczefilozofie
dcsubjectczeprávo -- teorie
dcsubjectczeprávní filozofie -- 19. stol.
dcsubjectczepříroda
dcsubjectczepřirozené právo
dctitlecze"Příroda" v právní filosofii XIX. století
dctypepravni-teorie
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních. Roč. XV (1915). Č. 2.-4.
dcrightsopenaccess21 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN