SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:06Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:06Z
dcdateissued[19--?]
dcidentifier000490052
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4018
dcformatextent38 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczepodmíněné odsouzení
dctitleczeDoporučuje se v Rakousku uvedení instituce podmínečného odsouzení?
dctypetrestni-pravo
dctermsspatial[S.l.]
dcrightsopenaccess38 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN