page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:08Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:08Z
dcdateissued1913
dcidentifier000560967
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4023
dcformatextent20 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním Kallab Jaroslav
dcsubjectczestatistika kriminality
dctitleczeDvě studie o významu kriminalní statistiky pro reformu trestního práva : příspěvek k nauce o methodách vědy trestní
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních. Roč. 13, seš. 3-4
dcrightsopenaccess20 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN