page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:03Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:03Z
dcdateissued1910
dcidentifier000584658
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4008
dcformatextent15 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním Kallab Jaroslav
dcsubjectczekriminalita mládeže
dcsubjectczemladiství
dctitleczeK moderním snahám o zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestního práva
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Přehled
dcrightsopenaccess15 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN