SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:08Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:08Z
dcdateissued1916
dcidentifier000478458
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4025
dcformatextent19 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczeprávní věda
dctitleczeK otázce vztahů mezi theorií národohospodářskou a vědou právní
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních, roč. XVI, seš. 4
dcrightsopenaccess19 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN