page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:01Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:01Z
dcdateissued[19--]
dcidentifier000605248
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4000
dcformatextent15 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczeochranná výchova
dctitleczeO chystané zákonné úpravě ochranné výchovy se zřetelem na součinnost úřadů autonomních a státních : předneseno na IV. sjezdu českých okresů v Král. Českém, 7. října 1911
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess15 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN