page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dccontributorauthorTrnková, Marie
dccontributorauthorKotek, Karel
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:00Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:00Z
dcdateissued1926
dcidentifier000628090
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3998
dcformatextent95 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem české zemské péče o mládež
dcsubjectczesociální péče -- Morava (Česko)
dcsubjectczemládež
dcsubjectczediskuse
dcsubjectczepéče o děti
dcsubjectczepéče a výchova
dcsubjectczevýchova a vzdělávání
dctitleczePracovní plán sociální péče o mládež na Moravě : podněty k diskusi
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess95 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN