SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:05Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:05Z
dcdateissued[1911]
dcidentifier000490060
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4015
dcformatextent8 s.
dclanguagecze
dcpublisher[Tiskem Edvarda Leschingra]
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczemladiství
dctitleczePřípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých
dctypetrestni-pravo
dctermsspatial[Praha]
dcdescriptionnoteSeparát z: Pedagogické rozhledy, roč. 24.
dcrightsopenaccess8 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN