page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:59Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:59Z
dcdateissued1924
dcidentifier000303022
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3994
dcformatextent172 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čsl. akadem. spolku "Právník"
dcsubjectczeSpolečnost národů
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczediplomacie
dcsubjectczemezinárodní instituce a organizace
dcsubjectczemezinárodní smlouvy
dcsubjectczemezinárodní soudy
dcsubjectczemezinárodní právo mořské
dcsubjectczenárodnostní menšiny
dcsubjectczemigrace obyvatelstva
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczestátní území
dcsubjectczeemigrace
dctitleczePříručka k přednáškám o právu mezinárodním. Svazek I., Obecné zásady a právo platné v míru
dctitlealternativeczeObecné zásady a právo platné v míru
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess172 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN