page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:00Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:00Z
dcdateissued1931
dcidentifier000584277
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3995
dcformatextent39 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čs. Spolku Právník
dcsubjectczekriminalita mládeže
dcsubjectczetrestní soudnictví -- 1931
dcsubjectczeobčanské právo hmotné
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dctitleczeStručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess39 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN