SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:58Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:58Z
dcdateissued1910
dcidentifier000584320
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3989
dcformatextent33 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczetrestní řízení -- 1909
dctitleczeTrestní systém osnovy trestního zákonníku
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess33 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN