page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:01Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:01Z
dcdateissued1930
dcidentifier000314677
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4001
dcformatextent280 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávník
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeUčebnice trestního řízení platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské, hledě k osnově sjednoceného trestního řádu československého z roku 1929
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccess280 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN