SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKepert, Josef
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:20Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:20Z
dcdateissued[1936]
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4108
dcformatextent35 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kepert
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectczetrestní právo
dctitleÚtratová ustanovení zákona o ochraně cti
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccess35 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN