DSpace banner

Browsing by Issue Date

Now showing items 1-20 of 138

page.general.thumbnail
Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten der alten Welt. Zweyter Teil, Afrikanische Völker, Zwente Abheilung, Ägypter
Heeren, Arnold H. L.
Kniha se zabývá státním zřízením, obchodem a dopravní infrastrukturou u Egypťanů.
page.general.thumbnail
Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten der alten Welt. Zweyter Theil, Afrikanische Völker. Erste Abtheilung, Carthager, Üthioper
Heeren, Arnold H. L.
Kniha se zabývá státním zřízením, obchodem a dopravní infrastrukturou u Kartaginců a Etiopanů.
page.general.thumbnail
Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. Erster Theil, Asiatische Völker. Erste Abtheilung, Einleitung, Perser
Heeren, Arnold H. L.
Kniha se zabývá geograficko-statistickým přehledem a vnitřní organizací Perské říše.
page.general.thumbnail
Des Proscriptions. Livre Quatriéme et Cinquiéme, Tome 2.
Bignon, Louis-Pierre-Édouard
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Zoll- und Staats-Monopols-Ordnung
; Ferdinand I.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Děje mocnářstwí Rakauského
Tomek, Václav Vladivoj
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das öffentliche Ministerium (die Staatsanwaltschaft) in den königlich-preussischen Rheinprovinzen : dargestellt nach den Gesetzen und nach den auf der Kommissionsreife gewonnenen Erfahrungen
Kniha se zabývá analýzou a organizací státního zastupitelství v pruských rýnských provinciích od začátku 19. století až do roku 1848.
page.general.thumbnail
Histoire du Gouvernement provisoire
Regnault, Éliot
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Moslemische Recht aus den Quellen dargestellt
Tornauw, Nicolaus v.
Kniha se skládá vedle úvodu z dvou hlavních částí: I. "Ilme kelom" - dogmatická část věrouky; II. "Ilme fikh" - praktická část věrouky, právní věda.
page.general.thumbnail
Miscellanea zu Rechtsgeschichte und Texteskritik. I.
Pernice, Herbert
This item has no abstract