DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 1-20 of 138

page.general.thumbnail
Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie. Teil 1.
Daiches, Samuel
Disertační práce se věnuje vybraným starobabylonským právním listinám z doby Chamurappiho dynastie. Většinou se jedná o kupní smlouvy nemovitostí. Text je vždy otištěn v originále, poté následuje překlad do němčiny a poznámky autora.
page.general.thumbnail
Après le Concordat : l'opposition de 1803 a nos jours
Latreille, Camille
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Babylonian and Assyrian laws, contracts and letters
Johns, Claude Hermann Walter
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Collegium Juridicum : ein Beitrag zur Geschichte der Leipziger Juristenfacultät
Friedberg, Emil
Publikace pojednává o počátcích lipské právnické fakulty, především o jejím založení, ke kterému došlo po odchodu univerzitních mistrů z Prahy. Vývoj je popsán až do poloviny 19. století.
page.general.thumbnail
Čáslavsko
Čermák, Kliment
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Dalle guerre puniche a Cesare Augusto. Parte prima
Pais, Ettore
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Dalle guerre puniche a Cesare Augusto. Parte seconda
Pais, Ettore
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Des Proscriptions. Livre Quatriéme et Cinquiéme, Tome 2.
Bignon, Louis-Pierre-Édouard
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Děje mocnářstwí Rakauského
Tomek, Václav Vladivoj
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Dějiny a system soukromého práva římského
Heyrovský, Leopold
This item has no abstract