DSpace banner

Search

Current filters in use: stát a právo -- dějiny

Now showing items 1-10 of 11


page.general.thumbnail
Beiträge aus den Altbabylonischen Rechtsurkunden zur Erklärung des Hammurabi-Kodex. Teil 1.
Hazuka, Wenzel
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Romualda Hubego pisma : poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym. Tom drugi
Dunin, Karol
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Romualda Hubego pisma : poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym. Tom pierwszy
Dunin, Karol
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Babylonian and Assyrian laws, contracts and letters
Johns, Claude Hermann Walter
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Všeobecné a rakouské právo státní. Díl I., sešit I. a II., Ústava mocnářství celkového
Vavřínek, František
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Die Verbuchung der Dinglichen Rechte an Grundstücken im Griechischen Rechte
Bernhöft, Friedrich
Disertační práce se v úvodu krátce zabývá druhy věcných práv v řeckém právu. Kniha se dále dělí do dvou základních částí: 1. zápis vlastnictví; 2. zápis ostatních věcných práv.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten der alten Welt. Zweyter Teil, Afrikanische Völker, Zwente Abheilung, Ägypter
Heeren, Arnold H. L.
Kniha se zabývá státním zřízením, obchodem a dopravní infrastrukturou u Egypťanů.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie. Teil 1.
Daiches, Samuel
Disertační práce se věnuje vybraným starobabylonským právním listinám z doby Chamurappiho dynastie. Většinou se jedná o kupní smlouvy nemovitostí. Text je vždy otištěn v originále, poté následuje překlad do němčiny a poznámky autora.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten der alten Welt. Zweyter Theil, Afrikanische Völker. Erste Abtheilung, Carthager, Üthioper
Heeren, Arnold H. L.
Kniha se zabývá státním zřízením, obchodem a dopravní infrastrukturou u Kartaginců a Etiopanů.
Last updated: 2016-08-11