Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2024-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:15Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:15Z
dcdateissued1932
dcidentifier000607764
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4401
dcformatextent20 s.
dclanguagecze
dcpublisherF. Vážný
dcsubjectczepoštovní služby
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectengpostal services
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeNástin poštovního práva
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Slovník veřejného práva československého
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01