page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:15Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:15Z
dcdateissued1934
dcidentifier000570304
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4421
dcformatextent68 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczepracovní soudy
dcsubjectczepracovní spory
dcsubjectenglabor courts
dcsubjectenglabor disputes
dctitleczePracovní soudy
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01