page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:19Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:19Z
dcdateissued1946
dcidentifier000308696
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4576
dcformatextent53 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čs. Akademického spolku Právník
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitleczeSoustava práva římského. Díl I., Nauky všeobecné
dctitlealternativeczeNauky všeobecné
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBrno
dcdescriptionnoteczePosmrtné vydání rukopisu
dcrightsopenaccess53 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN