page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:17Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:17Z
dcdateissued1937
dcidentifier000308697
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4569
dcformatextent140 s.
dclanguagecze
dcpublisherČeskoslovenský Akademický spolek Právník
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczedržba
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengpossession (law)
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengrights in rem
dcsubjectengright of property
dctitleczeVlastnictví a práva věcná : soustava práva římského. Díl II.
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN