SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:14Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:14Z
dcdateissued[1929]
dcidentifier000554441
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4567
dcformatextent49 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczeřímské právo
dctitleczeZávazky nedospělých v právu římském a byzantském
dctyperimske-pravo
dctermsspatial[Brno]
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. VIII (1929)
dcrightsopenaccess49 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN