page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZimmermann, Michal Arturovič
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:28Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:28Z
dcdateissued1929
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4622
dcformatextent222 s.
dclanguagecze
dcpublisherM.A. Zimmermann
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczefrancouzská revoluce (1789-1794)
dcsubjectczeVídeňský kongres (1814-1815)
dcsubjectczeTurecko
dcsubjectczeSpojené státy americké
dcsubjectczeDálný východ
dcsubjectczePařížská mírová konference (1919-1920)
dcsubjectczemezinárodní právo humanitární
dctitleczeHistorický vývoj mezinárodního práva v XIX. a XX. století
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess222 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN