Baxa, Bohumil (1874–1942)

Odborné publikace - monografie

Archive

Československé právo veřejné : (podle přednášek na vysoké škole obchodní v Praze) (1933)
Mimořádný sjezd českých okresů v Praze dne 24. listopadu 1923 : o župním zřízení (1923)
Parlament a parlamentarism. Díl I., Parlament : jeho vývoj, složení a funkce (1924)
Dějiny práva na území republiky československé do roku 1526 (1932)
Republika (1924)
O vládě parlamentní (1921)
Veřejná správa na Slovensku (1936)
O řízeném hospodářství s hlediska ústavně-právního -- O nutnosti uvolnění mezinárodního obchodu ([1938])
K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů (1790-1848). Kniha I. Díl I, Část státoprávní až do zrušení říše římské (1790-1806) (1906)
Parlament : studie srovnávací. Díl I. (1913)
Středověký stát stavovský a moderní stát a moderní stát konstituční (1939)
Parlament (1920)
Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky (1922)
Pojem soukromého práva německého (19--)
Stát a občan (1922)
Právní povaha řádů parlamentních : (výňatek z větší práce) (1917)
Dějiny práva na území republiky československé (1935)
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848 (1926)
O republice (1918)
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848 (1932)
Inkolát (a indigenát) v zemích koruny české : od roku 1749-1848 (1908)
Republika (1919)
Formy republiky (1920)
Stručný výklad Ústavy republiky Československé (1920)
Ústavní listina československé republiky a vliv cizích ústav ([19--])