DSpace banner

Browsing by Issue Date

Now showing items 1-19 of 19

page.general.thumbnail
Správní věda. Díl III., Správa národohospodářská
Bráf, Albín
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Správní soudnictví ve státech slovanských
Laštovka, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Obecnj řád pro Prahu od 27. Dubna 1850
This item has no authors
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Obrys řízení správního
Čížek, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Zentralblatt für Verwaltunes. 5. Teil
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Česká univerzita na Moravě
Derka, František; Vahalík, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Della transazione secondo il diritto romano
Bertolini, Cesare
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Církevní a státní nařízení o pohřbívání mrtvých
Pauly, Jan Křtitel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Lehrbuch des deutsche Verwaltungsrechts. Erster Teil
Meyer, Georg; Dochow, Franz
Učebnice pojednává o německém správním právu platném před první světovou válkou. Většina kapitol je věnována vnitřní správě.
page.general.thumbnail
Die Reform des Rechtsstudiums nach den Anträgen der Verwaltungsreformkommission
; Miřička, August
Zvláštní otisk článku Augusta Miřičky z časopisu „Juristische Blätter“ se zabývá úsilím o reformu právnického studia v Rakousku, která měla být provedena v předvečer první světové války.
page.general.thumbnail
Deutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band
Mayer, Otto
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Sirotčí rady v obcích
Cerman, Alois
This item has no abstract