Abstract(s)

Kniha pojednávající o anglickém ústavním vývoji má následující kapitoly: úvod, současná ústava, vývoj královské moci, zastoupení lidu, vývoj povinností a práv lidu.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBüdinger, Max
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:58Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:58Z
dcdateissued1880
dcidentifier000317468
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/107
dcdescriptionabstractczeKniha pojednávající o anglickém ústavním vývoji má následující kapitoly: úvod, současná ústava, vývoj královské moci, zastoupení lidu, vývoj povinností a práv lidu.
dcformatextentx, 341 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Carl Konegen
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeAnglie
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengconstitutional history
dcsubjectengEngland
dctitlegerVorlesungen über englische Verfassungsgeschichte
dctitlealternativeczePřednášky o anglických ústavních dějinách
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN