page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovotný, Václav
dcdateaccessioned2016-08-24T11:29:31Z
dcdateavailable2016-08-24T11:29:31Z
dcdateissued1915
dcidentifier000481452
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10719
dcformatextent99 s., [2] l. obr. příl.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherNákladem Společnosti přátel starožitností českých
dcsubjectczeHus, Jan. asi 1371-1415
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczešlechta
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengnobility
dctitleczeHus v Kostnici a česká šlechta : poznámky a dokumenty
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSe světlotiskovou reprodukcí stížného listu českých pánů do upálení M. Jana Husi ze dne 2. září 1415 a článkem Ant. Masáka "Popis a ocenění pečetí při stížném listě".
dcrightsopenaccess99 s., [2] l. obr. příl.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN