page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorNavrátil, Bohumil
dcdateaccessioned2020-09-19T15:38:54Z
dcdateavailable2020-09-19T15:38:54Z
dcdateissued1916
dcidentifier000047430
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10727
dcformatextentlxxv, 593 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherNákladem Zemského výboru Markrabství moravského
dcsubjectczejezuité
dcsubjectczeprotireformace
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectengJesuits
dcsubjectengcounter-reformation
dcsubjectengchurch history
dctitleczeJesuité olomoučtí za protireformace : akty a listiny z let 1558-1619. I., 1558-1590
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN